Επιστροφές

back.pngΕπιστροφές προϊόντων μπορούν να γίνουν εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους αφού προηγηθεί  επικοινωνία με το somacare.gr υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Τα προϊόντα που εστάλησαν είναι ελαττωματικά με ευθύνη του somacare.gr.
  • Τα προϊόντα που εστάλησαν είναι άλλα από αυτά της παραγγελίας από λάθος του somacare.gr

Η επιστροφή των προϊόντων είναι αποδεκτή μόνο εφόσον επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν και με τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς). Σε αντίθετη περίπτωση το somacare.gr μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή ή και την αντικατάστασή τους.

Εφόσον πληρούνται οι όροι επιστροφής: Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το somacare.gr,

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει:

  • Επιστροφή των χρημάτων εντός 30 ημερών
  • Επανάληψη της παραγγελίας
  • Να λάβει πιστωτικό σημείωμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει σε επόμενες αγορές .

old_clock.png                                              ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο χρήστης του somacare.gr μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του, χωρίς επιβάρυνση, εφόσον η ακύρωση γίνει πριν την αποστολή.

Εάν η ακύρωση της παραγγελίας γίνει μετά την αποστολή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της επιστροφής και όποιων άλλων εξόδων προκύψουν εξ’ αυτής (τραπεζικά έξοδα για την επιστροφή των χρημάτων κλπ).

Η επικοινωνία με το somacare.gr είναι απαραίτητη για την διευθέτηση της διαδικασίας επιστροφής, στο e-mail: info@somacare.gr